• lordose
  • oefenen
  • scoliose

oefentherapie mensendieck

Oefentherapie Mensendieck heeft zich gespecialiseerd in het helpen van patiënten met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Dit doen we door het maken van een individueel oefenprogramma en het aanleren van een gunstig houdings- en bewegingspatroon.

Ieder mens heeft een voorkeurshouding en een voorkeursbewegingspatroon, mede bepaald door zijn beroep, sport en a.d.l.. Als deze voorkeuren sterk of belastend zijn kunnen ze voor klachten zorgen. Een oefentherapeut maakt patiënten bewust van deze voorkeuren en gewoonten en leert de patiënt deze regelmatig te doorbreken. Daarnaast leert de oefentherapeut de patiënt oefeningen, om zijn pijnklachten zelf te verminderen.

Voor meer informatie: www.mensendieck-gorinchem.nl